درباره ما

آموزشگاه موسیقی” جانان” با دریافت مجوز رسمی  در سال ۱۳۸۶ به مدیر مسئولی بهزاد میرلو تاسیس شد تا شاید مکانی باشد برای رشد وبالندگی هنر و فرهنگ این مرزو بوم و در این راه تلاش شد از هنر آموزان واساتیدی دعوت به عمل آید که خود سالها در این زمینه سابقه و تجربه مفید داشته اند.