کنسرت موسیقی آذربایجانی آرشین مال آلان

poster-janan-emailگروه موسیقی جانان توسط بهزاد میرلو تشکیل شد او که موسیقی را با خوانندگی و نوازندگی کمانچه آغاز کرده ودارای سالها تجربه اجرا در گروه های مختلف در داخل وخارج از ایران است ،یکی از اهدا ف تشکیل این گروه را ارائه آثاری بر گرفته از موسیقی ریشه دار ایرانی با نگاهی نوین ومبتنی بر تبادل هنری بین فرهنگهای مختلف می داند، موسیقی که پاسخگو و برآورنده خواستهای دل انسانها باشد وآینه ای باشد که درون پاک انسانها و عشق وآزادگی را بهتر بنمایاند حال تفاوتی نمی کند چه ایرانی چه هر انسانی از هر کجای هستی.  موسیقی پر بار ایران با تمام تنگناها و مجالهایی که تا به امروز داشته است هنوز نتوانسته به فراخور توانایی هایش و درونمایه های کم نظیریش عرض اندام کند، این موضوع می تواند دغدغه ای باشد برای هر کس ویا گروهی که از این درونمایه آگاه است و به آن عشق می ورزد. گروه موسیقی جانان توسط بهزاد میرلو تشکیل شد او که موسیقی را با خوانندگی و نوازندگی کمانچه آغاز کرده ودارای سالها تجربه اجرا در گروه های مختلف در داخل وخارج از ایران است ،یکی از اهدا ف تشکیل این گروه را ارائه آثاری بر گرفته از موسیقی ریشه دار ایرانی با نگاهی نوین ومبتنی بر تبادل هنری بین فرهنگهای مختلف می داند، موسیقی که پاسخگو و برآورنده خواستهای دل انسانها باشد وآینه ای باشد که درون پاک انسانها و عشق وآزادگی را بهتر بنمایاند حال تفاوتی نمی کند چه ایرانی چه هر انسانی از هر کجای هستی.  موسیقی پر بار ایران با تمام تنگناها و مجالهایی که تا به امروز داشته است هنوز نتوانسته به فراخور توانایی هایش و درونمایه های کم نظیریش عرض اندام کند، این موضوع می تواند دغدغه ای باشد برای هر کس ویا گروهی که از این درونمایه آگاه است و به آن عشق می ورزد.