کنسرت هنر جویی ۳۰/۱۱/۹۴

تاریخ و روز کنسرت : جمعه ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

هنر جویان ارف           ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

تمامی سازهای دیگر   ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰

قابل توجه هنر جویان  و اولیای گرامی :

– گرفتن عکس وفیلم فقط به عهده آموزشگاه است؛ خواهشمندیم از هر گونه عکاسی یا فیلمبرداری جدا خودداری فرمایید.فیلمها و عکسها به شما ارائه خواهدشد.

– حضور به موقع در ساعت تعیین شده، به هماهنگی برنامه کمک شایانی خواهد نمود.

– در طول اجرای برنامه رعایت  سکوت کامل، به بالا بردن کفیت برنامه خواهد افزود.